SZKOLENIE STRZELECKIE PRZYGOTOWYWUJĄCE DO EGAZMINU NA POLICJI

SZKOLENIE STRZELECKIE PRZYGOTOWYWUJĄCE DO EGAZMINU NA POLICJI
Szkolenie z podstaw i zasad bezpiecznego posługiwania się bronią. Prawidłowe rozbieranie i czyszczenie broń. Do dyspozycji będzie wszelaka ilość rodzaju broni z której kursant nauczy się prawidłowej i bezpiecznej obsługi.
Uprawnienia do udziału w szkoleniu: (21 lat) Aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, badania lekarskie,  Zaświadczenie o niekaralności,
Wyposażenie Kursanta:  Ubranie przygotowane do warunków atmosferycznych, odpowiednie obuwie
Organizator zapewnia:
– Broń, kaburę i amunicję, ochronniki słuchu i oczu.
– Opiekę profesjonalnego instruktora.
– Zabezpieczenie medyczne
Broń udostępniona przez ATC: GLOCK 17, P99, MP5, AKMS 47, HK 416, MOSSBERG 500
Grupa: 8 osób

Cena: 300 zł – za osobę

 

Terminarz Szkolenia
Trenerzy
Cena Szkolenia
Szkolenia Strzeleckie Przygotowywujące Do Egzaminu Na Policji : Krótki opis kursu
Szkolenia Strzeleckie Przygotowywujące Do Egzaminu Na Policji
Szkolenie dla osób dorosłych lat (21) którzy ubiegają się o dopuszczenie do posiadania broni w KWP i chcą poćwiczyć przed egzaminem.
Speakers
Maciej Halczak
  • Maciej Halczak