Strzelania komercyjne SK

SZKOLENIA KOMERCYJNE (SK)
Skierowana jest dla hoteli i firm organizujących szkolenia integracyjne, których uczestnicy  chcą  postrzelać z broń palnej  pod nadzorem profesjonalnego instruktora firmy Atut Training Center na strzelnicy myśliwskiej LZD Tylicz.
Szkolenia komercyjne odbywają się na strzelnicy myśliwskiej LZD Tylicz. Przed rozpoczęciem strzelania słuchacze zostaną zapoznani z regulaminem strzelnicy i zasadami bezpieczeństwa. Uczestnicy strzelają do tarcz z odległości 10m – pistolet, 15m – strzelba i 50m – karabinek szturmowy. Pakiety komercyjne nie obejmują szczegółowego szkolenia z podstaw i obsługi broni palnej. Broń w większości obsługiwana jest przez instruktora.
Broń udostępniona przez ATC: GLOCK 17, P99, MP5, AKM 47, HK 416, MOSSBERG 590A1,

STRZELANIA KOMERCYJNE

Pakiet strzelecki  nr 1
 Jedna osoba ma do dyspozycji 22 szt. różnej amunicji z broni palnej takich jak:
– Glock17 (5 szt. Amunicji 9x19mm)
– P99 (5 szt. Amunicji 9x19mm)
– HK 416 (5 szt. Amunicji 5,56x45mm NATO)
– AKM 47 (5 szt. Amunicji 7,62x39mm)
– Mossberg 590A1 (2 szt. Amunicji 12/76)

Warunki uczestnictwa:
– Pełnoletniość (18+)
– Zaświadczenie o niekaralności lub poświadczenie złożone w siedzibie ATC.
– Ubranie przygotowane do warunków atmosferycznych w tym: pasek, spodnie, wygodne obuwie.
Organizator zapewnia:
– Broń, amunicję, ochronniki słuchu i oczu.
– Opiekę profesjonalnego instruktora.
– Zabezpieczenie medyczne.

Przewidywany czas trwania:  ok +/-  1 godzina lekcyjna
Broń: Glock17, P99, HK416, AKM 47, Mossberg 590A1,
Amunicja: 22 szt.
Grupy:  min 10 osób
Cena: 150 zł – za osobę

Pakiet strzelecki nr  2
Jedna osoba ma do dyspozycji 44 szt. różnej amunicji i rodzajów broni takich jak:
– Glock17 (10 szt. Amunicji 9x19mm)
– P99 (10 szt. Amunicji 9x19mm)
– HK 416 (10 szt. Amunicji 5,56x45mm NATO)
– AKM 47 (10 szt. Amunicji 7,62x39mm)
– Mossberg 590A1 (4 szt. Amunicji 12/76)

Warunki uczestnictwa:
– Pełnoletniość (18+)
– Zaświadczenie o niekaralności lub poświadczenie złożone w siedzibie ATC.
– Ubranie przygotowane do warunków atmosferycznych w tym: pasek, spodnie, wygodne obuwie.
Organizator zapewnia:
– Broń, kaburę i amunicję, ochronniki słuchu i oczu.
– Zabezpieczenie medyczne.
– Opiekę profesjonalnego instruktora.

Przewidywany czas trwania:  ok 2 godzin lekcyjnych
Broń: Glock17, P99, HK416, AKM 47, Mossberg 590A1,
Amunicja: 44 szt. na osobę
Grupy:  min 10 osób
Cena: 220 zł za osobę

Pakiet strzelecki nr 3
Jedna osoba ma do dyspozycji 88 szt. różnej amunicji i rodzajów broni  takich jak:
– Glock17 (20 szt. Amunicji 9x19mm)
– P99 (20 szt. Amunicji 9x19mm)
– HK 416 (20 szt. Amunicji 5,56x45mm NATO)
– AKM 47 (20 szt. Amunicji 7,62x39mm)
– Mossberg 590A1 (8 szt. Amunicji 12/76)

Warunki uczestnictwa:
– Pełnoletniość (18+)
– Zaświadczenie o niekaralności lub poświadczenie złożone w siedzibie ATC.
– Ubranie przygotowane do warunków atmosferycznych w tym: pasek, spodnie, wygodne obuwie.
Organizator zapewnia:
– Broń, kaburę i amunicję, ochronniki słuchu i oczu.
– Opiekę profesjonalnego instruktora.
– Zabezpieczenie medyczne.

Przewidywany czas trwania:  ok +/-  2 godziny lekcyjne
Broń: Glock 17, P99, HK416, AKM47, Mossberg 590A1,
Amunicja:  88 szt. na osobę
Grupy:  max 10 osób
Cena: 399 zł za osobę

Terminarz Szkolenia
Trenerzy
Cena Szkolenia
Szkolenia komercyjne : Krótki opis kursu
Szkolenia komercyjne
Skierowane dla dużych i małych firm, stowarzyszeń itp. Chcących w fajny sposób spędzić czas na strzelnicy strzelając z różnej broni oraz zakończyć dzień miłą imprezą.
Speakers
Maciej Halczak
  • Maciej Halczak