Administratorem danych osobowych jest Atut Training Center Maciej Halczak, który przetwarza je: w celu przygotowania oferty oraz zawarcia i wykonania umowy z Atut Training Center i – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO, przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy z Atut Training Center, w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Atut Training Center Maciej Halczak, wynikających z obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres niezbędny do ich wykonania, w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Atut Training Center Maciej Halczak w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług, analizy danych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Atut Training Center Maciej Halczak – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a (zgodnie z zakresem wyrażonej zgody) oraz RODO (prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość zrealizowania tego celu), nie dłużej niż do wycofania zgody i tak długo jak aktualny będzie interes Atut Training Center Maciej Halczak.


Zapoznaj się z Regulaminem i Polityką prywatności

(*) pola wymagane
Atut Training Center
ul. Kraszewskiego 163a
33-380 Krynica-Zdrój
Numer Telefonu
+48 514 895 481
Adres E-mail
atut.atc@gmail.com
WWW
www.atc.center
IDEA Bank
59 1950 0001 2006 0005 3475 0001

Copyright 2016 © ATC . All rights reserved.Projekt i Realizacja Mainweb.pl